OM MALERMESTER EDEL REINFJELL

Firmaet ”Malermester Edel Reinfjell” ble etablert i januar 2011.

 

Jeg gikk malerlinja ved Selfors videregående skole i 1991-1993, og gikk innføringskurs tømrer ved AMO- senteret i Mosjøen i 1994.

Etter skolegang var jeg lærling i malerfaget ved teknisk avdeling på Rana sykehus i 1995- 1997, og  tok der svenneprøven og fikk svennebrevet. Siden da har jeg jobbet som maler i fulltidsstilling.

Etter å ha vært ansatt i en annen malermesterbedrift i en årrekke, ønsket jeg etter hvert å starte min egen malermesterbedrift. Startet derfor på mesterutdannelsen for å få den nødvendige kompetansen som må til for å drive en egen seriøs malerbedrift.

 

I 2008 startet jeg på mesterutdannelsen , og fikk tildelt mesterbrevet i 2010.

 

Jeg er også våtromssertifisert fagarbeider.

 

Jeg er nå leder i prøvenemda for malerfaget på Helgeland, hvor jeg har vært sensor siden år 2000, og er også medlem i Helgeland Malermesterlaug og MLF.